read

 

SMART

 

SMART houdt in:

==> S pecifiek

 • Het doel dient duidelijk en concreet te worden omschreven.
 • Een heldere doelstelling geeft antwoord op de zes w-vragen:
  • Wat willen we bereiken?
  • Wie zijn erbij betrokken?
  • Waar gaan we het doen?
  • Wanneer gebeurt het?
  • Welke delen van de doelstelling zijn essentieel?
  • Waarom willen we dit doel bereiken?
Lees verder