Projectmanagement

(Interim-) Projectmanagement

Als uw organisatie (tijdelijk) behoefte heeft aan projectmanagement, dan kan Duproco mogelijk een oplossing voor uw behoefte zijn.

Een belangrijke kernactiviteit van Duproco is ondersteuning geven aan projectmanagement. Duproco volgt hierin uw wijze van projectaanpak. Waar nodig kan Duproco uw organisatie ondersteunen met haar eigen aanpak, uitgaande van de methodieken van Prince II gekoppeld aan een flinke dosis praktijkervaring.

In overleg met uw organisatie worden de uit te voeren activiteiten door Duproco overeengekomen. Met betrekking tot het project zal gezamenlijk overleg plaatsvinden over budget, tijd en kwaliteit. Het project is pas afgesloten als de oplevering hiervan voldoet aan de vastgestelde uitgangspunten en het project gedocumenteerd en overgedragen is aan de beheersorganisatie.

Projectaanpak

De uit te voeren activiteiten van DUPROCO ten behoeve van uw organisatie kenmerken zich door de principes van SMART

Mensenwerk

De menselijke factor is één van de belangrijkste fundamenten van uw organisatie. Belangrijke voorwaarden voor het goed uitvoeren van de geplande activiteiten in uw organisatie zijn dan ook:

 • een juiste en tijdige communicatie
 • de juiste en tijdige rapportages
 • afspraken nakomen

Dit zijn niet zomaar kreten, maar zeer essentieel voor het SMART kunnen uitvoeren van de overeengekomen activiteiten.

Projectplan

Voordat een project van start gaat zal een duidelijk door uw organisatie goedgekeurd omlijnd projectplan aanwezig moeten zijn waarin minimaal beschreven staat:

 • een duidelijk omschreven projectdoel
 • wie de projecteigenaar is
 • aan wie verantwoording moet worden afgelegd
 • wat het budget is
 • welke tijdslijnen gedefinieerd zijn
 • wat de uitgangspunten zijn, welke kwaliteit geleverd dient te worden
 • duidelijke afbakening van het project (wat zit wel in het project, maar vooral wat is out of scope)
 • duidelijke risico-analyse
 • hoe er omgegaan dient te worden met wijzigingen tijdens de uitvoering van het project (dit geldt ook voor de ontwerpfase)
 • wie de teamleden zijn, zowel intern (uw medewerkers) als ook derde partijen
 • hoe de taken en verantwoordelijkheden zijn vastlegd, met de daaraan gekoppelde bevoegdheden (laten accorderen door de betrokkenen)
 • duidelijke omschrijving van het communicatiemodel
 • hoe de benodigde rapportages eruit komen te zien
 • wat precies opgeleverd moet worden, inclusief documentatie
 • een duidelijk omschreven escalatiemodel waarin beschreven staat hoe en wanneer wordt geëscaleerd naar een hoger echelon